vrh "C" štenniatka sú v nových domovoch/ Litter "C" puppies are in new homes

11.04.2016 19:09

Tak... a doma je ticho :-)

  Šteniatka sa rozutekali do nových domovov. Za najvhodnejšiu dobu odberu k novým majiteľom považujeme vek minimálne 8-9 týždňov. S umiestnením šteniatok sme sa neponáhľali, niektoré šteniatka zostali u nás dlhšie. Veľmi dôležité pre nás je, nájsť šteniatkam ten správny domov.

    Chov je pre nás spôsobom sebarealizácie a radosti. Robíme to z lásky k plemenu a pre naše potešenie.

    Myslíme, že šteniatka mali dostatok podnetov na dobrú socializáciu. Vyrastali s nami v úzkom kontakte, taktiež aj v kontakte s ostatnými štvornohými členkami našej chovateľskej stanice. Kúpením šteniatka od nás, každý nový majiteľ patrí do našej "rodiny" a sme naozaj veľmi radi, že štyri šteniatka budú vedené pracovne.

    Ďakujeme všetkým novým majiteľom šteniatok,  že obetovali takú vzdialenosť, aby si kúpili šteniatko, ktoré si vysnívali,  za ich záujem a návštevy. Prajeme im veľa radosti so štvornohými členmi rodiny a šteniatkam prajeme spokojný, dlhý a veselý život v nových rodinách.

Carrick Wild Shamrock /zelený psík/ ... Tišice (CZ)

Cork Wild Shamrock /modrý psík/ ... Škofja Loka (SI)

Coolboy Wild Shamrock /fialový psík/... Banská Bystrica (SK)

Clonmel Wild Shamrock /hnedý psík/ ... Žilina (SK)

Camolin Wild Shamrock /oranžová fenka/ ...Porostov (SK)

Clane Wild Shamrok /žltá fenka/ ... Sázava (CZ)

Connolly Wild Shamrock /ružová fenka/ ... Nitra (SK)

Cliffony Wild Shamrock /červená fenka/ ... zostáva u nás (SK)

Ďakujeme tiež našej LARE, ktorá bola príkladnou mamou a materstvo si doslova úžívala a opäť sme vďaka nej spoznali množstvo úžasných ľudí.

 

 
 So... our home is silence again :-)

  Puppies ran away to their new homes. We considert the most appropriate time to receive by new owners  the age  at least 8-9 weeks. With relocation of the puppies we did not  hurry up, some puppies stay with us longer. Very important for us  is to find the right home for puppies.

    Breeding is our way of self-fulfillment and joy. We do this out with love towards the breed and for our pleasure.

    We believe that the puppies have enough incentives for good socialization. They grew up with us in close touch and also in close touch with other four-legged members of our kennel. Buying puppies from our kennel, each new owner belongs to our "family" and we are really pleased that four puppies will be hunting reared.

    Thanks to all new puppy owners that offered such a distance to travel to buy a puppy they dreamed out, for their interests and visits. We wish them a lot of joy with the four-legged members of the family and we wish you happy puppies, long and merry life in new homes.

Carrick Wild Shamrock /green boy/ ... Tišice (CZ)
Cork Wild Shamrock /blue boy/ ... Škofja Loka (SI)
Coolboy Wild Shamrock /purple boy/ ... Banská Bystrica (SK)
Clonmel Wild Shamrock /brown boy/ ... Žilina (SK)
Camolin Wild Shamrock /orange bitch/ ...Porostov (SK)
Clane Wild Shamrok /yellow bitch/ ...Sázava (CZ)
Connolly Wild Shamrock /pink bitch/...Nitra (SK)
Cliffony Wild Shamrock /red bitch/ ... stays with us (SK)

Million thanks to our LARA who was an exemplary mother and literally enjoyed own motherhood again and thanks to her we know a lot of great people.

Beata a Ladislav