GCH. CH. Lady Jay Slovak Base (Lara)

PODMIENKY PRE PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV
   
 1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty s udeľovaním CAC/CAJC.
 2. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
 3. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty s udeľovaním CAC/CAJC.

TITUL SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA VETERÁNOV Lady Jay slovak Base získala 10.05.2017

 

 

GCH. CH. Lady Jay Slovak Base (Lara)

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN
   

1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.

2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.

3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami

4. 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

 

 

TITUL SLOVENSKÉHO GRAND ŠAMPIÓNA Lady Jay slovak Base získala 11.01.2015

 
 
 
PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY


Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 • Ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).
 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
 • CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 • Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
 • Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
 • CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav.
 • Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.

Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak

 • Pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty,
 • potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach,
 • CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
 • minimálne jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalší môže byť získaný na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
 • pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

 

TITUL SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA KRÁSY Lady Jay slovak Base získala 28.03.2014