☘️ Úspechy našef fenky ABBEY Wild Shamrock / ABBEY Wild Shamrock´s achievements

 

SKÚŠKY / EXAMS

04.10.2014     JSS (Jesenné skúšky stavačov) Radošina I.cena  

04.10.2014     Autumn pointers exam Radošina 1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA /

 JUDGE´S TABLE
  Predmet / Subject Koef. Coeff. Známka Mark

Počet bodov

Points

1 Spoločná poľovačka / Common hunting 5 2 10
2 Hľadanie/ Tracking 5 3 15
3 Vystavovanie / Pointing 5 3 15
4 Postupovanie / Forwarding 4 3 12
5 Čuch / Sniff 8 4 32
6 Pokojnosť pred pernatou zverou / Quietness by feather game 2 3 6
7 Pokojnosť pred srstnatou zverou / Quietness by furry game 3 3 9
8 Pokojnosť po výstrele / Gun shyness 2 3 6
9 Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri/ Tracking  shot plumy and furry game 5 3 20
10 Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli / Retrieving towed plumy and furry game from long distance 5 3 15
11 Prinášánie pernatej zveri / Retrieving plumy game 4 4 16
12 Prinášanie srstnatej zveri / Retrieving furry game 4 4 16
13 Vodenie na remeni / Guided on lead 2 4 8
14 Prinášanie kačice z hlbokej vody / Retrieving duck from deep water 3 4 12
15 Poslušnosť / Obedience 5 4 20

 SPOLU / SUMMARY                                                                         212 b./p

 

 

 

28.06.2014    FSS (Farbiarske skúšky stavačov) Radošina I.cena

28.06.2014    Blood tracking test of pointers Radošina -1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA /

 JUDGE´S TABLE

 

    Predmet / Subject Najnižšia známka pre cenu / Less of mark for prize
I.   II.   III.
Koef. Coeff.. Známka Mark Počet bodov
Points
Poznámka
Remark
1   Poslušnosť / Obedience 3 2 2 5 4 20  
2   Vodenie na remeni / Guided on lead 2 2 1 2 4 8  
3   Posliedka / Game snoop 1 1 1 4 4 16  
4   Práca na nepofarbenej stope srnčej zveri / Roe deere  no bloody tracking
a, vodič /guide
b, oznamovač
c, hlásič
d, hlasitý oznamovač
3 2 1 4 4 24  
        6-8      
               
Najnižší počet bodov pre cenu/ Less of point sum for prize 51 34   22 Spolu body / Point sum

68

 

 

VÝSTAVY / SHOWS


21.08.2016         Duodanube Bratislava        tr.čestná     výborná 1
21-th  August 2016  Duodanube Bratislava           class: honour   excellent 1

rozhodca: Andrzej BRABLETZ /PL/

judge ANDRZEJ BRABLETZ /PL/

 

Najkrajší jedinec z čestnej triedy 2. miesto

 / Honours class best in show 2-nd prize

rozhodca: Jana Janek /SK/

judge: Jana Janek /SK/

6.01.2016 MVP Nitra                 tr.šampiónov       výborná1, CAC

06-th January 2016 MVP Nitra     class:champion  excelent 1, CAC

rozhodca: Marián KONEČNÝ /SK/

judge MARIAN KONEČNÝ /SK/

 
 

29.11.2015 MVP Nitra                 tr.šmpiónov       výborná1, CAC, CACIB BOS

29-th November 2015 MVP Nitra     class:champion  excelent 1, CAC, CACIB, BOS

rozhodca: Julija AIDIETIENE  /LT/

judge Julija AIDIETIENE /LT/

 

10.5.2015 MVP Lučenec                tr.šampiónov     výborná 1, CAC, CACIB, BOB, BIG- 1.miesto

10-th May 2015  MVP Lučenec            class: champion  excellent 1, CAC, CACIB, BOB, BIG-1.st prize
 

rozhodca: Vilmos KARDOS /HU/

judge: Vilmos KARDOS /HU/
 
BIG  1.miesto,  rozhodca: Jaroslav MATYAS /SK/
BIG 1-st prize, judge: Jaroslav MATYAS /SK/

 

 
 

 

11.1.2015   MVP Nitra                    tr.pracovná        výborná 1, CAC

11-th January 2015  MVP Nitra            class: working    excellent 1, CAC

rozhodca: Tibor HAVELKA /SK/

judge: Tibor HAVELKA /SK/

 

30.11.2014  MVP Nitra                         tr.pracovná        výborná 1, CAC, r.CACIB

30-th November 2014 MVP Nitra      class: working    excellent1, CAC, r.CACIB

rozhodca: Vladimir ČAIROVIC /SRB/

judge: Vladimir ČAIROVIC /SRB/

 

14.09.2014 MVP Lučenec                            tr.mladých        výborná 1, CAJC

14-th September  2014  MVP Lučenec     class: junior        excellent 1, CAJC

rozhodca: Zsuzsanna VACZI-BALOGH /HU/

judge: Zsuzsanna VACZI-BALOGH /HU/

 

13.09.2014 CVP Lučenec                             tr.mladých        výborná 1, CAJC

13-th September  2014 CVP Lučenec     class: junior        excellent 1, CAJC

rozhodca: Péter HARSANYI /HU/

judge: Peter HARSANYI  /HU/

 

10.08.2014 ŠKV Trnava                     tr.mladých        výborná 1, CAJC,  JUN.BOB

10-th August 2014 Club show Trnava     class: junior        excellent 1, CAJC, JUN. BOB

rozhodca: Jozef PÁL /SK/

judge: Jozef PÁL  /SK/

 

 

1.6.2014    MVP Nitra                           tr. mladých         výborná 1, CAJC, JUN. BOB

1-st June 2014 MVP -DERBY WINNER SHOW  class: junior        excellent 1, CAJC, JUN. BOB

rozhodca: Marian KONEČNÝ /SK/

judge: Marian KONEČNÝ /SK/

 

11.5.2014      klubová výstava Radošovce        tr. mladých         výborná

11-th May 2014    Club show Radošovce     class: junior     excellent

rozhodca: Catherine PIL  /NL/

judge: Catherine PIL /NL/