☘️ Úspechy našej fenky ERKINA  Wild Shamrock / ERKINA Wild Shamrock´s achievement


SKÚŠKY/ EXAMS

22.11.2020 JSS (Jesenné skúšky stavačov) Borský Mikuláš I.cena (202 bodov)

22.11.2020  Autumn pointers exam Borský Mikuláš  1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA / JUDGE´S TABLE


16.08.2020   ŠSVP (Špeciáne skúšky z vodnej práce) Borský Mikuláš  I.cena

16.08.2020  Gun dog special water work exam,  Borský Mikuláš -1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA / JUDGE´S TABLE
15.08.2020   FSS (Farbiarske skúšky stavačov) Borský Mikuláš  I.cena15.08.2020  

15.08.2020  Blood tracking test of pointers Borský Mikuláš -1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA / JUDGES TABLE