☘️ Úspechy našej fenky ERKINA  Wild Shamrock / ERKINA Wild Shamrock´s achievement

SKÚŠKY/ EXAMS

16.08.2020   ŠSVP (Špeciáne skúšky z vodnej práce) Borský Mikuláš  I.cena

16.08.2020  Gun dog special water work exam,  Borský Mikuláš -1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA /

 JUDGE´S TABLE


15.08.2020   FSS (Farbiarske skúšky stavačov) Borský Mikuláš  I.cena15.08.2020   Blood tracking test of pointers Borský Mikuláš -1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA /

 JUDGES TABLE