Náš ARAN robí radosť novej majiteľke Mirjam (CH) / Our ARAN makes happy the new owner Mirjam (CH)

27.01.2014 21:33

 

Po dlhšom zvažovaní a vďaka intenzívnemu záujmu slečny Mirjam o nášho psíka ARANA sme sa nakoniec rozhodli, že Aranov nový domov bude St. Gallen vo Švajčiarsku. Aran si novú majiteľku slečnu Mirjam hneď veľmi oblúbil. So svojimi novými štvornohými kamarátmi (Amigo...) sa zvítal, ako keby sa poznali niekoľko rokov.

Aran bude vedený ako všetci jeho štvornohí kamaráti cestou agility, čo je vynikajúca aktivita pre temperamentného a vďaka svojej inteligencii veľmi učenlivého Írskeho setra.

    Aranovi želáme krásne dni v krásnej prírode a novej majiteľke nech dáva veľa lásky, radosti a vždy úsmev na tvári.

 

Ladislav & Beata

 

After long long considering and long and intense interest of Miss Mirjam on our dog ARAN we finally decided that  Aran´s new home will be St. Gallen in Switzerland. Aran loves his new proprietress Miss Miriam and now enjoys a great  popularity. With its new four-legged friends (Amigo etc.) is greeted as if they had known each other for years. 
 
Aran will be kept as all his four legged friends through agility, which is an excellent activity for lively, intelligence and very docile Irish setter. 
 
     Aran wish you  a beautiful days in the beautiful countryside, and let the new owner enjoy a lot of love, the  joy and  smile to be on his face forever.
 
Ladislav & Beata