☘️ O nás.

Chovná stanica WILD SHAMROCK bola založená v roku 2010 výnimočnou fenkou LADY JAY SLOVAK BASE ˝LARA˝, ktorá pochádza z úspešnej chovnej stanice Slovak Base. LADY priniesla v sebe špičkový genofond, ktorý budeme naďalej v našej chovnej stanici zušľachťovať.
LADY JAY sa narodila 20. 05. 2008. Je úspešná po pracovnej i výstavnej stránke. Združuje sa v nej plemenný štandard s poľovnými vlohami. Má šťastnú nezávislú povahu, je velmi spoločenská, vynaliezavá, kamarátska no zároveň je aj výborným strážnym psom. Uchovnili sme ju v roku 2010.

About us.

WILD SHAMROCK kennel was established in 2010 by extraordinary lady dog LADY JAY SLOVAK BASE "LARA". She came from successful kennel Slovak Base. LADY brought unique gene pool with and we at our kennel will it continuosly refine.
LADY JAY was born 20-th of May 2008. She is seccessful either gundog and showdog. Breed standard is associated with hunting gift. Her nature is happy and independent, very socialized, clever, friendly but she can be an excellent guard dog as well.


PROFIL PLEMENA_7_18_PESAMACKA.pdf