☘️ Poďakovanie

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli dosiahnúť náš sen - odchovať zdravé a krásne šteniatka. Vďaka patrí Mgr. Dagmar Sojkovej za dobrý základ našej chovateľskej stanice a cenné rady, Ing. Dáške Šlachtovej za podporu, rady a návštevy, Zolimu Nagyovi za výcvik a prípravu na JSS, celému klubu SKPS. Naša veľká vďaka patrí MVDr. Pavlovi Zubrickému za vysokoprofesionálny a vždy optimistický prístup počas mnohých rokov.

V neposlednom rade ďakujeme našej fenke Lare, vďaka ktorej sme spoznali viacero skvelých ľudí: Nóriku, Šaniho, Ďusi báčiho a nových majiteľov našich šteniatok :-)

 

Ladislav a Beata Cerovskí

 

THANKS
We want to say thanks to all who helped us to achieve our dream - rear healthy and handsome puppies. Thanks belong to Mgr. Dagmar Sojkova for briliant foundation of our kennel and worthy advices, to  Ing. Dáška Šlachtova for support, advices and visits, to Zoli Nagy for training and guidence to hunting exam, to all Slovak pointer setter club. We thanks to MVDr. Pavol Zubrický for highly profesional and optimistic attitude since we cooperate together.
All in all we thanks to our lady dog Lara, thanks to her we met many excellent people like Norika, Šani, uncle Ďusi and all new owners of our puppies.

 

Ladislav & Beata Cerovsky