Profil plemena Írsky seter v odbornom časopise PES a MAČKA/Irish red setter breed profile in specialized magazin for vets & breeders "PES a MAČKA (DOG and CAT).

12.10.2018 21:08

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vzniku tohto článku.

Thanks to all who took a part by publishing this article.

PROFIL PLEMENA_7_18_PESAMACKA.pdf (962631)