Výcvikový víkend Vavrišovo /Training weekend Vavrisovo

11.07.2016 20:53

AIMEE Wild Shamrock - Tofinka s majiteľkou Dominikou Drgoňovou sa zúčastnili  vycvikového vikendu vo Vavrišove. Tofinka pracovala naozaj veľmi pekne. Tešíme sa z nej a sme ozaj pyšní na Toffi.

 

AIMEE Wild Shamrock - Tofinka with the owner Dominika Drgoňová attended training weekend in Vavrišovo. Tofinka worked really well. We enjoy it and we're really proud of Toffi.