☘️ Úspechy našej fenky CLIFFONY  Wild Shamrock / CLIFFONY  Wild Shamrock´s achievement

 
SKÚŠKY /EXAMS

30.09.2017    JSS (Jesenné skúšky stavačov) Vlčany I.cena  

30. 09.2017    Autumn pointers exam Vlčany 1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA /

 JUDGE´S TABLE

 

Predmet / Subject

Koef. Coeff.

Známka Mark

Počet bodov

Points

1

Spoločná poľovačka / Common hunting

5

2

10

2

Hľadanie/ Tracking

5

4

20

3

Vystavovanie / Pointing

5

4

20

4

Postupovanie / Forwarding

4

4

16

5

Čuch / Sniff

8

4

32

6

Pokojnosť pred pernatou zverou / Quietness by feather game

2

4

8

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou / Quietness by furry game

3

3

9

8

Pokojnosť po výstrele / Gun shyness

2

4

8

9

Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri/ Tracking  shot plumy and furry game

5

4

20

10

Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli / Retrieving towed plumy and furry game from long distance

5

4

20

11

Prinášánie pernatej zveri / Retrieving plumy game

4

4

16

12

Prinášanie srstnatej zveri / Retrieving furry game

4

4

16

13

Vodenie na remeni / Guided on lead

2

4

8

14

Prinášanie kačice z hlbokej vody / Retrieving duck from deep water

3

4

12

15

Poslušnosť / Obedience

5

4

20

 SPOLU / SUMMARY                                                                         235 b./p

 

 

SKÚŠKY /EXAMS

24.06.2017   FSS (Farbiarske skúšky stavačov) Šaľa I.cena

24.06.2017   Blood tracking exam of pointers Šaľa -1-st prize

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA /

 JUDGES TABLE
    Predmet / Subject Najnižšia známka pre cenu / Less of mark for prize
I.  II.   III.
Koef. Coeff.. Známka Mark Počet bodov
Points
Poznámka
Remark
1   Poslušnosť / Obedience 3 2 2 5 4 20  
2   Vodenie na remeni / Guided on lead 2 2 1 2 4 8  
3   Posliedka / Game snoop 1 1 1 4 3 16  
4   Práca na nepofarbenej stope srnčej zveri / Roe deere  no bloody tracking
a, vodič / guide
b, oznamovač
c, hlásič
d, hlasitý oznamovač
3 2 1 4 4 24  
        6-8      
               
Najnižší počet bodov pre cenu/ Less of point sum for prize 51 34   22 Spolu body / Point sum

64

 

 

 

VÝSTAVY / SHOWS

18. 02. 2018 NVP Nitradog  tr. pracovná   výborná 1, CAC

18-th of February 2018 National dogshow NITRADOG, working class Excel 1, CAC

rozhodca: Marian Konečný /SK/

judge: MARIAN KONEČNÝ /SK/

 

 

20.08. 2017 MVP DUODANUBE Bratislava    tr. stredná   výborná 2, RCAC

20-th of August 2017 IDS DUODANUBE Bratislava  class: intermediate   excelent 2, RCAC

rozhodca: Jozef Jursa /SK/

judge: JOZEF JURSA /SK/

 

 

 

19.08. 2017 MVP DUODANUBE Bratislava    tr. stredná   výborná 1, CAC

19-th of August 2017 IDS DUODANUBE Bratiskava    class: intermediate   excelent 1, CAC

rozhodca: Duško Šomraz /RS/

judge: DUŠKO ŠOMRAZ /RS/

 

 

21. 05. 2017 KVS Vlčkovce  tr. mladých   výborná 3

21-st of May 2018 Club show Vlčkovce, junior class Excel  3

rozhodca: Gyarfas Marianne /HU/

judge: GYARFAS MARIANNE /HU/

 

 

02.04. 2017 MVP Duodanube Bratislava                 tr. mladých    výborná 1, CACJC

2-nd of April 2017 Duodanube Bratislava     class: jinior   excelent 1, CAJC

rozhodca: Calin Mitra /RO/

judge CALIN MITRA /RO/

 

 

 

01.04. 2017 MVP Duodanube Bratislava                 tr. mladých    výborná 1, CACJC

1-st of April 2017 Duodanube Bratislava     class: jinior   excelent 1, CAJC

rozhodca: Marian Pawel Bocianowski /PL/

judge MARIAN PAWEL BOCIANOWSKI /PL/