Chovnosť/ Stud ERKINA Wild Shamrock SPKP 1980/21

ERKINA Wild Shamrock sme uchovnili 05.07.2021 / ERKINA Wild Shamrock fullfilled stud conditions 05-th of July 2021SKÚŠKY : podmienka splnená. 22.11.2020 (1.cena)

 /EXAMS : conditions are met 22.11.2020 (1-st.price)

Klubová výstava: podmienka splnená 12.06.2021 (trieda pracovná: V1, CAC)

 / Club show :conditions are met 12.06.2021 (working class: excelent 1, CAC)

Dysplázia bedrových kĺbov: podmienka splnená 25.08.2020 (DBK A/A)

/ Hip dysplasia A/A : conditions are met 25.08.2020

PRA vyšetrenie/ PRA-RCD 1 (negativ), PRA-RCD 4 (negativ) : podmienka splnená  22.01.2021

/ PRA-RCD 1 (negative), PRA-RCD 4 (negative): conditions are met 22.01.2021

 


  •