Chovnosť/ Stud ERKINA Wild Shamrock SPKP 1980

ERKINA Wild Shamrock aktuálne  uchovňujeme / ERKINA Wild Shamrock - stud conditions are in progress

Klubová výstava :podmienka splnená 08.08.2020 (výborná)

/ Club show :condition are met 08.08.2020 (excelent)

Dysplázia bedrových kĺbov: podmienka splnená 25.08.2020 (DBK a/a)

/ Hip dysplasia: condition are met 25.08.2020 (DBK a/a)


  •